Your shopping cart is empty.

Flygplansritningar 7 - Public Service

by Björn Karlström

About the author.


Contents

Tidiga målflygplan och Udda målflygplan på 40-talet
Flygplanstyp / Operatör / I tjänst:
Junkers W33d/di/do / Svensk Flygtjänst / 1939-45
Waco ZQC-6 / Björkvallsflyg / 1939-40
RWD-13 / Skandinaviska Aero / 1945-47

Målbogserare hos Svensk Flygtjänst.
Flygplanstyp / I tjänst:
Fiat CR 42 / 1945-47
Miles M25 Martinet I / 1947-51
Fairey Firefly Mk 1 / 1949-66
SAAB B 17 A / 1951-68
Gloster Meteor 7 / 1956-74 *
Gloster Meteor TT Mk 20 / 1962-66 **
Douglas AD-4W Skyraider / 1962-76 ***

* Ägare: Kungl Maj:t och Kronan (KFF)
** Ägare: Danska Staten, (FMK) Vaerlöse, Danmark
*** Ägare: Kgl Maj:t & Kronan (KFF), Stockholm

Aktuellt målflyg
Flygplanstyp / I tjänst:
Lear Jet 24 / 1973-91 *
Gates Learjet 35 A / 1989- **
Gates Learjet 36 A / 1980-82***
Mitsubishi MU-2 / 11974- *

* Ursprungligen Svensk Flygtjänst, övertagna av Nyge-Aero
** Ägare/Innehavare: FMV/Nyge-Aero
*** Ägare/Operator: Svensk Flygtjänst

Diverse flygplan
Operatör / Flygplanstyp / I tjänst:
Luftfartsverket / Grumman G. 159 Gulfstream I / 1987-
Rikets Allmänna Kartverk* / Nord NC-701 Martinet (Siebel Sl 204 D) / 1948-70
Trafikhögskolan / Piper PA-31 Navajo 310 C / 1985-

* (numera Lantmäteriverket)

Kustbevakningen
Flygplanstyp / I tjänst:
Cessna F 337 G Super Skymaster (Reims) / 1976-
Cessna 402 C / 1979-91
CASA C. 212-CE Aviocar / 1986-

Polisens helikoptrar
Helikoptertyp / I tjänst:
Bell 47 och Agusta Bell 47 / 1967-
Bell och Agusta Bell 206 Jet Ranger / 1967-
Bell 206 L-1 "Long Ranger II" / 1979-

In the same series:

  • Aircraft Drawings 1: Trainers
  • Aircraft Drawings 2: Fighters 1926-84 (OOP)
  • Aircraft Drawings 3: Bombers
  • Aircraft Drawings 4: Reconnaissance Aircraft
  • Aircraft Drawings 5: Transport Aircraft
  • Aircraft Drawings 6: Helicopters, Gliders, Test & Army Aircraft


  • 120 SEK | 110 SEK (Prenum.)

    Previous Page